Poliklinika ambulantních specialistů Medico, spol. s.r.o. poskytuje služby ve specializovaných oborech (interna a kardiologie, alergologie a imunologie, ušní-nosní-krční a foniatrie, neurologie a rehabilitace, ortopedie, onkologie a dermatologie) a dlouhodobě se zabývá poskytováním pracovně-lékařských služeb, které jsou orientovány na potřeby klientů z řad podnikatelské, státní i neziskové sféry.

Nabízíme Vám provedení všech druhů pracovně-lékařských prohlídek, a to konkrétně:

vstupních, periodických, následných a výstupních.

Uvedené prohlídky se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti, dle povinností daných příslušnými legislativními předpisy. Součástí pracovně-lékařských služeb je dohled pracoviště a  odborná poradenská činnost.

Rozhodující pro určení periody opakování pracovně-lékařské prohlídky jsou 3 faktory:

  • kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb.
  • riziko ohrožení zdraví podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.
  • zvláštní úprava uvedená v příloze 2 Vyhlášky nebo jiném právním předpisu

Kategorizace prací

Úhrada pracovnělékařských služeb se provádí smluvně z prostředků zaměstnavatele.

Pro zaslání cenové nabídky se obracejte na Ing. Hanu Vošahlíkovou: hana.vosahlikova@gmail.com

Do e-mailu prosím uveďte následující údaje:

  • Název společnosti/Jméno poptávajícího
  • Stručný popis oboru Vaší činnosti
  • Jméno a příjmení kontaktní osoby
  • E-mail
  • Telefon
  • Adresa/y působení firmy
  • Počty zaměstnanců podle kategorií prací

Veškeré zaslané údaje a kontaktní informace budou použity pouze pro komunikaci s Vámi, nebudou poskytovány třetím osobám, ani na ně nebudeme zasílat jakékoli nevyžádané nabídky.

Pro více informací můžete psát na e-mail: hana.vosahlikova@gmail.com či volat na telefonní číslo: 734 383 984.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Adresa:
Poliklinika Opatovská
Opatovská 1763
Praha 4, Chodov
149 00

IČ: 47125845

Neplátce DPH

ID datové schránky: 3cuky5s

Telefon: 230 234 960

 

Hlasové a sluchové centrum Praha