tacr.jpg

4. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2014 pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“

 

Název projektu: Časná detekce karcinomu prsu ultrazvukem

 

Identifikační kód projektu: TA04011392

 

Období projektu: 1.7.2014 – 31.12.2017

 

Hlavní příjemce: STARMANS electronics, s.r.o., V Zahradách 836/24, Praha 8

 

Ostatní příjemci:

Medico spol. s.r.o., Dunovského 330/13, 149 00 Praha 4

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Pod vodárenskou věží 1143, Praha 4

 

Popis projektu:

Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Nově vyvinuté ultrazvukové sondy umožní lepší záchyt charakteristických ložisek včetně mikrokalcifikací. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky sonografického vyšetření prsu, použitelné v klinické praxi.

Kontakty

Adresa:
Poliklinika Opatovská
Opatovská 1763/11
Praha 4, Chodov
149 00

IČ: 47125845

Neplátce DPH

ID datové schránky: 3cuky5s

Telefon: 230 234 960

 

Hlasové a sluchové centrum Praha